Progresjon

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang både i gruppe og indiduelt.  Progresjonen skal finne sted ved at barnehagen legger til rette for varierte leke- aktivitets og læringsmuligheter. Barns utfordringer skal være tilpasset barnets intersse, erfaring, kunnskap og ferdighet.

Vår virksomhetsplan og årsplan ligger til grunn for dette arbeidet og nedfelles i våre periodeplaner og ukesplaner,slik at progresjon sikres i det daglige.

I barnehagen har hvertt årskull behov for noe som er spesiellt utifra alder og modning. Barnehagen skal sikre at de ulike aldersgruppene får et tilpasset tilbud særskillt tilpasset dem, samt har en naturlig progresjon fra år til år.

Samtidig skal hver enkelt barn sikres progresjon utfra egne evner uavhengig av alder, og gis mulighet for samspill, ufordring og læring på tvers av alder.