Dagsrytme

Barnehagen åpner kl 07.30. Vi ønsker at dere følger barnet helt inn på avdelingen.og viser tydelig at dere har levert. Fram til kl 08.45 kan barna spise medbragt frokost i barnehagen. Ca kl 09.30 setter vi ofte i gang med organiserte aktiviteter, turer, samling, klubb etc. Dersom dere kommer senere enn kl 09.30 ønsker vi beskjed.

Formiddagsmaten servers  mellom 11.00 og 11.30. De minste barna sover/hviler etter avtale med foreldrene.

Ca kl 14.30 spiser vi ettermiddagsmåltid.

Gjennom dagen får barna rik annledning til lek og ulike aktiviteter ute og inne. Barna er i stor grad med på å forme sin egen hverdag. Vi tilstreber at alle barn skal være ute ila dagen så snat temperaturene tilsier det.

Barnehagen setenger kl 17.00. Alle barn skal bli hentet i gid tid før dette. Gi alltid beskjed til personalet at du har hentet ditt barn.Er det andre som henter barnet må vi få beskje om dette.Dette gjelder også om barnet skal være med noen andre hjem. Før dere går hjem setter vi pris på at dere hjelper barnet å rydde etter seg. Det er foreldrenes ansvar at plassen ryddes, tørkeskapet sjekkes og at skittene klær tas med hjem.