Søke plass

Eplekneika barnehage er en del av den samordnede opptaksprosessen i Oslo kommune. Dette betyr at dere må søke vår barnehage ved å sende inn søknad til Oslo kommune. Se link nedenfor.

Barnehageloven legger vekt på at foreldrene selv skal ha mulighet til å velge hvilken barnehage de ønsker at deres barn skal gå i. I praksis betyr dette at vi først gjør opptak blandt de barna som har Eplekneika barnehage som nummer 1. Søknadsfristen er 1.mars hvert år. For øvrig har vi løpende opptak hele året når vi har plasser ledige.

Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen finnes på Oslo kommunes barnehageportal:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/

Opptak gjøres etter kriterier fastsatt i barnehagens vedtekter.

Søsken har prioritert.

Sett dere nøye inn i barnehagens vedtekter før dere søker om plass, som gir et innblikk av barnehagens drift.