Handlingsplan mot mobbing

I Eplekneika barnehage sa har vi null toleranse for Mobbing. Under kan dere se barnehagens handlingsplan dersom personalet eller foresatte mistenker mobbing. Personalet i barnehagen kartlegger det psykososiale miljøet til barna systematisk tre ganger i året og daglig gjennom observasjon av barnegruppen.