Tillatelser og reservasjoner

Informasjon om tillatelser mens barnet gå i barnehagen. Personopplysningsloven krever innhenting av samtykke for blant annet registrering , lagring og utlevering av personopplysninger. Eplekneika barnehage sa vil be om foresattes samtykke i forbindelse med utlevering av adresselister, fotografering og videofilm i barnehagen. Det er frivillig å gi samtykke. Foresatte som gir samtykke til publisering av fotografier og videoopptak for intern bruk enten inne i barnehagen eller på våre websider, kan når som helst kreve enkeltbilder og videoopptak av egnet barn fjernet.

Tillatelser og reservasjoner

Fotografier/Video

Barnehagen ønsker å ta fotografier og videofilm fra daglig hendelser i barnehagen. I noene tilfeller ønker vi å henge opp fotografier i barnehagens fellesarealer eller inne på avdeling. Det hender også at vi lager album/cd med bilder og utleverer til foreldrene som et minne fra barnehagen. Navn vil ikke bli knyttet opp mot bildene av barna.

Publisering av bilder og viedoopptak på barnehagens web-side

Barnehagen har egne internettsider. Formålet med internettsidene er hovedsaklig å gi forledrene generell informasjon om barnehagens drift. Vi ønsker samtidig at foreldrene og barn skal få muligheten til å gå inn på sidene og se på bilder og videooptak av barna i hverdagslige sitauasjoner fra barnehagen. Derfor ønsker vi foresattes tillatelse til å publisere bilder og videoopptak av barna på internettsidene.

Åpne og lukkede sider

Datasystemet tillater at det publiseres bilder på barnehagens hjemmeside. hjemmesiden er tilgjengelig for alle som laster ned siden vår på internett. På vår åpne hjemmeside vil det kun bli publisert  situasjonsbilder av barna som er tatt fra avstand hvor man ikke kan identifisere barnas ansikter.

 I tillegg har vi et passordbeskyttet området. Sidene er tilgjengelig med mindre man logger seg på med egent passord. På dette området legger vi inn bilder av barna i bildealbum. Her forekommer det at vi også legger inn nærbilder av barna. 

Det knyttes ikke navn opp mot bilde eller virdeooptak. Det gjelder på den åpne hjemmesiden og på det passordbeskyttede området.

Telefon og adresselister

Barnehagen bruker noen ganger bilder eller film til å dokumentere arbeidet  og gi foreldrene/foresatte og andre innsyn i virksomheten. Det tas bilder/film i daglige situasjoner, på turer, i barnas arbeid med prosjekter og på fester arrangementer etc.

 Dersom videoopptak eller bilder skal utleveres til foreldrene/ foresatte, kreves det samtykke foreldrene/foresatte til de barna som er på bildet / videoen.

Telefon- og adresselister

Vi utleverer adresselister  til foresattte som har barn på samme avdeling. Listene inneholder barnets anvn, adresse og telefonnummer. Vi ønsker å publisere listen på vår passordbeskyttede webside. Listen vil da bli tilgjengelig for samtlige foresatte i barnehagen.

Transport

Barnehagen benytter kollektiv transport på enkelte turer og trenger samtykke på dette.

 

Samtykket gjelder så lenge barnet går i Eplekneika barnehage sa. Samtykket kan trekkes tilbake på hvilket som helst tidspunkt, muntlig eller skriftlig.

Foresattes ansvar å fylle ut samtykke/reservasjoner digitalt på kidplan.

Inne på menyen i KIDPLAN er der et punkt som heter tillatelse. Ber alle om å svare på de spørsmålene som er der.

Logg på med KIDPLAN appen.

Oppe i høyre hjørnet er der tre strekker. Trykk på dissee.

Da kommer det opp en meny, trykk på TILLATELSE.

Les alle spørsmåla nøye, og svar.

 

Takk for hjelpa.