Overganger

Ny i barnehagen, fra liten til stor avdeling og fra barnehage til skolen/Aks

NY I BARNEHAGEN:

 • Foresatte får informasjon pr epost om oppstart i barnehagen etter at plassen er motatt.
 • Foresatte får skjemaer med tillatelser som fylles i første dag ( leveres første dag i barnehagen)

        Til hovedopptaket:

        - Felles besøksdag på våren før oppstart i august. (invitasjon sendes på mail)

        Sporadisk opptak:

        - Tilbud om å besøke barnehagen før oppstart

        Tilvenning:

 • Sett av minimun tre dager til tilvenning i gruppe med andre barn (barnet er sammen med en trygg tilknyttningsperson, foresatte, besteforeldre...) Vi anbefaller kortere dager i barnehagen hele første uken i barnehagen.
 • Tilvenningssamtale - pedagogisk leder har samtale i tilvenningsperioden og en samtale i september /oktober
 • Foreldremøte
 • Besøks ettermiddag, alle foresatte inviteres inn en felles ettermiddag på høsten til å bli kjent.

 

FRA LITEN TIL STOR AVDELIG:

- Barn som skal over til stor avdeling får hver sin fadder (skolegruppa).

Fordeling av fadder tas i begynnelsen  av mai - og hvilke oppgaver fadderne skal ha blir pratet om.

-Besøksdager på Blomst. En voksen fra Kart er med på besøksdagene (5 dager) Avdelingene har samarbeid seg i mellom som gjør at barna kjenner de voksne før de begynner nytt barnehageår på stor avdeling.

- Overgangssamtale fra ped.leder på liten til ped.leder på stor avdeling.

- Det blir avslutning for barna på liten avdeling før sommerferien.

- Det blir overfytting til stor avdeling første dag etter sommerstengt.

- Ped.leder har ansvar for å sende ut velkommstbrev til de nye barna, sendes ut i mai.

- Foreldresamtale/overføringssamtale med foresatte i september.

 

OPPGAVER FADDER

 • Lage et kort til fadderbarnet når det begynner på storebarnavdeling.
 • Vise rundt på avdeling
 • Felles tur
 • Hjelpe/bistå fadderbarnet v/behov både v/måltid, påkledning, lek og aktiviteter.

 

 

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

 • Se overgang barnehage - skole for kommunen
 • Foreldresamtale og overgangsskjema
 • Besøksdag på skolen
 • Prøve å få til et besøk på AKS