Ansatte

Epleblomst

Ida Marie B Liland

Stilling: Pedagogisk leder
990 99 382
ida@eplekneika.no

Nina Eriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina er bedre kjent som mormor for barna i Eplekneika. Nina eller "mormor" jobber fast hver onsdag. Hun vil veksle mellom å være på Eplekart og Epleblomst hver uke dette året. Nina blir nok også å se ved ekstra behov.

Ragnhild Leistad

Stilling: Barnehagelærer

Ragnhild er pedagogikk leder på Eplekart. Hun startet å jobbe her i 2006. Med Ragnhilds lange erfaring med Eplekneika er hun en trygghet i hverdagen for små og store. Hun kjenner godt til barnehagens historie og er oppriktig engasjert i å gjøre Eplekneika best mulig.

Eli Rustad

Stilling: Pedagogisk medarbeider
eli@eplekneika.no

Eli jobber 100% stilling på Epleblomst. Hun har jobbet i Eplekneika i 10 år, er utdannet musikkpedagog og har mange års erfaring fra park og barnehage.

Eplekart

Ida Marie B Liland

Stilling: Pedagogisk leder
990 99 382
ida@eplekneika.no

Andrea Kristine Nesfeldt

Stilling: Pedagogisk medarbeider
978 72 027
andrea@eplekneika.no

Andrea startet opp på Eplekart oktober 2016. Hun har tatt barnehagehverdagen med bravur og har blitt en populær voksen blant barna på kort tid. Andrea har et naturtalent innen sang noe vi skal benytte oss av mer og mer fremover.

Nina Eriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina er bedre kjent som mormor for barna i Eplekneika. Nina eller "mormor" jobber fast hver onsdag. Hun vil veksle mellom å være på Eplekart og Epleblomst hver uke dette året. Nina blir nok også å se ved ekstra behov.

Andre ansatte

Rikke Kristiansen Haaland

Stilling: Daglig leder
22 29 13 30
styrer@eplekneika.no

Rikke har lang erfaring med å arbeide med barn. Hun har tidligere jobbet på aktivitetskolen. Rikke er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i småbarn og barnehagepedagogikk som gir godkjent førskolelærere utdanning. Rikke har jobbet i Eplekneika siden 2008, har jobbet i alle stillinger på huset. Jobbet som styrer siden 2011.

Rikke Sophie Sveen

Stilling: Vikar
Rikke_sofie@hotmail.com

Rikke begynte på Eplekart i mars 2017, hun har tidligere jobbet som ringevikar hos oss. Rikke har erfaring fra ulike barnehager, men vi er glade for at vi får ha henne sammen med oss i hverdagen. Rikke er en sprudlende, positiv og engasjert. Hun kommer godt overens med store og små. Høsten 2018 begynner hun fulltid på skole.

Charlotte Blix

Stilling: Vikar
blixcharlotte@hotmail.com

Charlotte er tilkallingsvikar her i Eplekneika. Hun jobber på begge avdelinger ved behov. Hun har lang erfaring fra og med barn. Charlotte er en trygg voksenperson. Hun kjenner barnehagehverdagen her godt og er et frisk pust når hun jobber hos oss.