Velkommen til Epleblomst

Her på Epleblomsten er det 18 barn i alder 3 -6 år som er med å opplever hverdagsmagi sammen.

Vi ønsker at lek, glede og humor skal kjennetegne barnas tilværelse i barnehagen. Vi legger til rette for å skape tid og rom for lek. For barnet er leken en grunnleggende livs og læringsform som det kan utrykke seg gjennom. Det er mange former for glede, glede i det plutselige, spenningsglede, forventningsglede, glede i samspill med andre og glede i det skapende.

Humor gir livsglede og overskudd, og vi voksne verdsetter barnas ”humorprodukter”

Vi har et ekstra fokus på å bevare den gode barndommen her på Epleblomst, å for oss innebærer det å få lov til å leke. Tid og rom for lek gis mye plass hos oss. Gjennom lek ligger det uenlig med læring.  

Vi jobber med alle fagområdene i rammeplanen til en hver tid.

Små og store er veldig glade i å gå på tur, så det gjør minimum en gang i uken. Vi bruker nørmiljøet mye, men reiser også på lengre utflukter rundt omkring i byen, på museer og på teater.

Vi har samlingsstund hver dag hvor vi jobber med forskjellige temaer, litteratur, rim og regler, sang og musikk. Vi har aldersinndelte grupper en gang i uken.

Epleblomst er en avdeling som aldri står stille.