Velkommen til Eplekneika barnehage SA

Vårt mål er glade, trygge og nysgjerrige barn, fornøyde foreldre og et kompetent personale som trives på jobben.

Eplekneika Barnehage sa er en tradisjonsrik barnehage som siden 1992 har holdt til i et hyggelig hus rett bortenfor Nordstrand skole i Åsdalsveien. Vi har en trygg og hjemmekoselig atmosfære og er opptatt av å ta vare på gode verdier og tradisjoner. Samtidig som vi er åpne for det barna selv formidler, for inntrykk og nye impulser fra fjern og nær. Vår sentrale beliggenhet gir oss et unikt utgangspunkt til å la barna bli godt kjent i nærområdet.

Eplekneika barnehage er en andelsbarnehage, det betyr at barnehagen er foreldredrevet. Når et barn får tilbud om plass her må foresatte innbetale en andel på 2 x månedsavgiften. Andelen betales tilbake når barnet slutter.

Barnehage drivers på en non-profitbasis.

Det er et foreldrestyre på 4 representanter fra foreldregruppen som sammen med daglig leder drifter og forvalter barnehagen.

Eplekneika Barnehage har 27 barn fordelt på to avdelinger, Eplekarten og Epleblomsten.