Sykdom

Sykdom

Når barn er syke er det ikke godt for dem å være i barnehagen, da har de det best hjemme. Smittefaren er stor i barnehagen, og derfor er det viktig at syke barn/voksne ikke utsetter andre for unødig smitte.

Vi har utarbeidet noen retningslinjer i barnehagen, slik at dere foreldre og de ansatte her lettere skal kunne vurdere når barna kan være i barnehagen, og når det er best for dem at de er hjemme. De kan leses litt lengre ned.

Retningslinjene er utarbeide med hensyn til barnas beste. Dette gjelde både barna som er syke og de barna som er i barnehagen. Som mor eller far er du ekspert på ditt eget barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som daglig ser barnet i gruppe kan hjelpe til med å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet og i leken - eller ikke. Barn som er syke har behov for ekstra mye stell og omsorg, og vi har dessverre ikke muligheter til å kunne gi syke barn dette.

Hvis man synes at det er vanskelig å vurdere på morgenen om barnet kan gå i barnehagen eller ei, kan man ta en telefon og konferere med avdelingspersonalet, eller man informerer avdelingen om situasjonen når man kommer, slik at vi kan ringe utover dagen hvis det skulle være nødvendig å hente barnet tidligere.

Vurdering av allmenntilstand og sykdom

Når barnet er sykt kan av og til være vanskelig å vurdere. Enkelte sykdomsforløp er ikke til hinder for at barnet kan gå i barnehagen, da er det barnets allmentilstand som avgjør om det bør være hjemme.Her er noen referanser som dere kan vurdere etter.

Allmenntilstanden: Det som er avgjørende for om barnet skal være hjemme eller i barnehagen handler oftest om hvordan allmenntilstanden til barnet er. Det som kan være avgjørende her er: Er barnet generelt slapt, er appetitten merkbart nedsatt. Er barnets allmenntilstand av en slik karakter at det ikke klarer å følge den vanlige dagsrytmen i barnehagen, holdes barnet hjemme. Barn med feber og akutt diaré skal holdes hjemme.

Feber: Barn med feber skal være hjemme. La barnet få en feberfri natt hjemme før det vender tilbake til barnehagen. Som feber regnes morgentemperatur over 37,5 C, og kveldstemperatur på over 38 C.

Forkjølelse: Er barnet snørrete/forkjølet/hoster uten å ha feber eller nedsatt allmenntilstand, kan det godt komme i barnehagen. Ørebetennelse: Dersom allmenntilstanden er upåvirket, kan barnet gå i barnehage.

Øyekatarr: Barnet bør være hjemme hvis det har nedsatt allmenntilstand, eller om det kommer mye verk fra øynene. Barn kan gå i barnehagen dagen etter at behandlingen er igangsatt.

Diaré/oppkast: Har barnet rennende avføring eller kaster opp, skal det være hjemme. Når barnet inntar fast føde, er opplagt og allmenntilstanden ellers er bra, kan det vende tilbake til barnehagen.

Vannkopper: Når vannblemmene har tørket inn, kan barnet vende tilbake til barnehagen.

Brennkopper: Etter at behandlingen er startet kan barnet komme tilbake til barnehagen igjen. Skarlagensfeber: Barnet må være hjemme i minst to dager etter at antibiotikabehandlingen er påbegynt.

Hodelus: Barnet må være hjemme til førstegangsbehandling er gjennomført. Personalet må bli varslet.