Eplekneikas vedtekter

På årsmøtet avholdt 19.mai 2020 ble det foretatt vedtektsendringer som omhandler opptak av barn til Eplekneika barnehage sa . Gjeldende vedtekter finner dere her: