Velkommen til Eplekart

Her på Eplekarten er det en barnegruppe på totalt 9 barn i alderen 1-3 år.

På Eplekart går dagene fort, det er mye som skal læres og erfares for små hender og føtter. Allikevel passer vi også på å roe ned og nyte tiden med hverandre – vi er en gjeng som stortrives sammen!

For barn i aldersgruppen på Eplekart, er språk og språkutvikling en vesentlig del av hverdagen. Vi setter fokus på språk gjennom alle dagens gjøremål, både når vi er ute og inne, i lek, og under spising og av/påkledning. Språkutviklingen hos barn i denne aldersgruppen varierer også mye, og vårt mål er å stimulere hvert enkelt barn på alle tenkelige måter til å bruke tale- og kroppsspråket til å meddele seg på en positiv måte.

Omsorg er også et viktig stikkord og en selvfølgelighet her på Eplekart. Eplekart-barna blir møtt i garderoben hver dag når de kommer, de blir sett og hørt og savnet dersom de er borte.

For at barnet deres skal ha det best mulig er foreldresamarbeidet svært viktig for oss, og vår dør er alltid åpen!

Hverdagen vår består blant annet av utetid på formiddagen, turer i nærmiljøet en gang i uken, samlingsstunder , formingsaktiviteter og motoriske aktiviteter. 

Vi setter stor fokus på det å være og å leke sammen. Ved å gjøre ting sammen, det være seg hoppe i sølepytter eller rulle i gresset, ta løpetuneer gjennom avdelingen, eller sammles om felles fokus vil vi gjøre barna oppmerksomme på sin egen kropp og hva den kan brukes til. På denne måten vil vi at barna skal kjenne samhørighet og på sikt forstå hvordan egen oppførsel virker inn på andre i gruppen.

”Små barn- store gleder”, heter det, og det er helt sant! På eplekart vil vi ta vare på alle de små øyeblikkene og samle dem til gode minner og verdifulle erfaringer.