Foreldreundersøkelse 2019

Her presenterer vi resultatene fra foreldreundersøkelsen for 2018. Vi er veldig fornøyd med svært høy svarprosent i år, takk til alle foreldre som har tatt dere tid.

Http://eplekneika.barnehage.no/File/Getfile/fa88e617-5eb9-4cc8-9576-b3d9893838c1

 

Jevnt over er vi fornøyde med resultatene, blant annet er det enkelte punkter vi er ekstra stolte av å ligger høyt, og som er viktige for oss å være høyt oppe på: Det er relasjons mellom barn og voksne i barnehagen, barns trivsel og tilfredshet.
 
Vi ser forbedringspotensialet på enkelte punkter som vil ha et felles i fokus i hele barnehagen kommende år og har satt oss nye mål å arbeide mot. Bland annet vil vi jobbe ekstra med barns medvirkining og informasjon ut til forldrene.
 
Su kommer på nyåret til  å ta opp noen punkter med dere i foreldregruppen  vi gjerne ønsker ytterligere kommentarer på . Det dreier seg om mattilbudetog informasjon.