Ansatte

Epleblomst

Nina Eriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina er bedre kjent som mormor for barna i Eplekneika. Nina eller "mormor" jobber fast hver onsdag. Hun vil veksle mellom å være på Eplekart og Epleblomst hver uke dette året. Nina blir nok også å se ved ekstra behov.

Rikke Sophie Sveen

Stilling: Barnehagelærer
rikkes@eplekneika.no

Rikke begynte på Eplekart i mars 2017, hun har tidligere jobbet som ringevikar hos oss. Rikke har erfaring fra ulike barnehager, men vi er glade for at vi får ha henne sammen med oss i hverdagen. Rikke har en bachelor i service ledelse fra høyskolen Christiania. Rikke er en sprudlende, positiv og engasjert. Hun kommer godt overens med store og små og er en skikkelig stå på person.

Tina Sjursen

Stilling: Pedagogisk leder
990 99 245
tina@eplekneika.no

Tina er pedagogisk leder på Epleblomst. Hun er utdannet barnevernspedagog med videre utdanning i barnehage og småbarns pedagogikk. Hun fullfører master i barnehagepedagogikk våren 2021.Hun har bred erfaring fra barnehage. Og er opptatt av barns lek og lekens vilkår i hverdagen.

Eli Rustad

Stilling: Pedagogisk medarbeider
eli@eplekneika.no

Eli har jobbet i Eplekneika en evighet. Hun begynte å jobbe hos oss i 2002 og er en lojal medarbeider. Etter hun gikk av med pensjon sommeren 2023 fortsetter hun som ringevikar hos oss.

Eplekart

Anna Bergkvist

Stilling: Førskolelærer

Charlotte Blix

Stilling: Pedagogisk medarbeider
980 02 357
charlotte@eplekneika.no

Charlotte jobber 40 % som pedagogisk medarbeider i Eplekneika. Hun har mange års erfaring med barn fra barnehage. Hun kjenner barnehagehverdagen godt og er et frisk pust inn i personalgruppen. Charlotte er en trygg og behagelig voksenperson.

Rikke Sophie Sveen

Stilling: Barnehagelærer
rikkes@eplekneika.no

Rikke begynte på Eplekart i mars 2017, hun har tidligere jobbet som ringevikar hos oss. Rikke har erfaring fra ulike barnehager, men vi er glade for at vi får ha henne sammen med oss i hverdagen. Rikke har en bachelor i service ledelse fra høyskolen Christiania. Rikke er en sprudlende, positiv og engasjert. Hun kommer godt overens med store og små og er en skikkelig stå på person.

Ragnhild Leistad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ragnhild er pedagogikk leder på Eplekart. Hun startet å jobbe her i 2006. Med Ragnhilds lange erfaring med Eplekneika er hun en trygghet i hverdagen for små og store. Hun kjenner godt til barnehagens historie og er oppriktig engasjert i å gjøre Eplekneika best mulig.

Nina Eriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nina er bedre kjent som mormor for barna i Eplekneika. Nina eller "mormor" jobber fast hver onsdag. Hun vil veksle mellom å være på Eplekart og Epleblomst hver uke dette året. Nina blir nok også å se ved ekstra behov.

Andre ansatte

Rikke Kristiansen Haaland

Stilling: Daglig leder
22 29 13 30
styrer@eplekneika.no

Rikke har lang erfaring med å arbeide med barn. Hun har tidligere jobbet på aktivitetsskolen. Rikke er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i småbarn og barnehagepedagogikk som gir godkjent førskolelærere utdanning. Hun har fullført nasjonal styrerutdanning i 2019 ved Bi. Høsten 2020 startet hun en ettåring videreutdanningen i spesialpedagogikk i barnehagen ved OsloMet. Rikke har jobbet i Eplekneika siden 2008, har jobbet i alle stillinger på huset. Jobbet som styrer siden 2011.