Overgang fra småbarn til storebarn

Det å gå fra en småbarnsavdeling til en storbarnsavdeling er en milepeler for mange, denne overgangen kan virke skremmende og man vil oppleve store forandringer i hverdagen.

I Eplekneika Barnehage ønsker vi å legge til rette for en best mulig overgang mellom avdelingene. Normalt sett er det de største barna på en småbarnsavdeling som flyttes over til storbarn. Ettersom vi er en liten barnehage er vi opptatt av å samarbeide mye på tvers igjennom hele året. Vi er på felles turer, besøker hverandre i hverdagen og leker mye ute sammen på uteområdet. Vi passer på å leke på storbarnavdelingen gjennom året så dette skal være et trygt sted å komme til. Vi har som mål at barna skal vite hvem alle voksne er iløpet av året, dette for å lette overgangen fra liten til stor. Vi er allikevel opptatt av å legge til rette for en god tilvenning i denne overgangen.

Tilvenning mellom avdelingene

Når det nærmere seg overgangen fra småbarn til storbarn vil vi begynne å jobbe mer systematisk med overgangen for de barna det gjelder. Det blir flere besøk på den nye avdelingen sammen med kjente voksne for lek bare i den gruppen man kjenner. Andre ganger lager vi lekegrupper på tvers for å bli kjent med flere av barna man skal gå sammen med fra nytt barnehageår. Vi drar på felles turer i mindre grupper med voksne fra egen og ny avdeling. I begynnelsen av juni vil barna motta velkomst brev fra avdelingen, det sendes også ut informasjon om rutiner på Epleblomst. Vi tilbyr også overgangs samtaler med foresatte til barna og en pedagog fra storbarn avdelingen og en fra småbarnsavdeling i forkant av overgangen for å forberede overgangen fra liten til stor avdeling.

Fadderordning

Som en del av tilvenningsperioden og oppstart bruker vi fadderuke i forkant av overgangen. Det vil si at vi løfter opp de barna som skal begynne på avdelingen før sommeren, slik at de får være på Epleblomst en hel uke. De blir hentet og levert på denne avdelingen hele uke, får egen garderobe plass og følger hverdagen på den nye avdelingen. De vil være med en til to voksne avhengig av barneantall som er sammen med de i å bli kjent med voksne og barn de skal tilbringe den nye hverdagen med fra høsten. Det vil si at de eldste barna (som er eldst når barnet begynner på avdeling) vil få tildelt et barn som de skal ta seg ekstra godt av. De skal ta med barnet inn i lek, vise de plassen sin og hjelpe til å trygge barnet i det daglige sammen med de voksne.

 

En overgang kan alltid være noe sårbar, derfor er det viktigste i denne perioden er å trygge barnet i forhold til ny avdeling og la de bli trygge på barna og de voksne.