Dugnad

Dugnad i barnehagen skjer som oftest en til to ganger i året, vår og høst og er nedskrevet i barnehagens vedtekter. På dugnad treffes foreldrene for å gjøre uteområdene til barnehagene finere og for vedlikeholde barnehagens utstyr som å male gjerde, luke i blomsterbed eller fylle på ny sand i sandkassen. Dugnaden blir ofte et sosialt samlingspunkt hvor foreldrene også kan bli bedre kjent med hverandre noe som gjør det hyggeligere å bidra til fellesskapet.