Oppholdbetaling

Pris og betaling for barnehageplass.

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022.  Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris.

 

Betaling for plass i Eplekneika barnehage sa


Pris for barnehageplass pr 1.8.22 er kr 3050,- pr måned pr barn.
Pris for kost : 470.- pr måned og dekker alle måltider foruten matpakker på turdag og frokost.
Juli er betalingsfri

Når man aksepterer plass i Eplekneika barnehage sa plikter man å innløse en andel tilsvarende 2 måneders fast pris før plassen tas i bruk. Denne andelen tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen hvis alle fakturaer er betalt.

Betaling skjer forskuddsvis den 10. i måneden. Faktura blir tilsendt elektronisk.

For mer informasjon om redusert pris, søskenrabatt og betaling for barnehageplass: Pris og betaling - Barnehage - Oslo kommune

 

Har du noen spørsmål, ta kontakt med daglig leder.