Søke plass hos oss

Vil du komme innom oss å se hvordan i har det før søker frist til hovedopptaket 1.mars, er du invitert fra kl 09.15-10.00 fredag 10.februar! Ved hovedopptak 2023 har vi pr nå fem ledige plasser på Eplekart.

Alle kan søke om plass i Eplekneika barnehage sa. 

For å søke om plass i barnehagen må man søke gjennom søknadsportalen til Oslo kommune.

1.mars er fristen for å søke plass i hovedopptaket hvert år, men det er fullt mulig å søke gjennom hele året og være med på supplerende opptak på ledige plasser som kan bli tilgjengelig gjennom året. Det er ved hovedopptaket det blir flest frigjorte plasser i barnehagen, med oppstart i august.

Link til søknadsportalen: Søke eller bytte barnehageplass - Barnehage - Oslo kommune

Informasjon om Eplekneika barnehage fra Oslo kommune: Eplekneika barnehage   - Oslo kommune

Eplekneika barnehage sa er åpen for barn fra 1-6 år. Tildelt plass kan benyttes frem til og med juni det året barnet begynner på skolen. Opptak av barn til barnehagen samordnes med bydel Nordstrand. Det er felles søknadsskjema som blir registrert i bydelens administrasjon. Eplekneika barnehage sa kan i første opptak kun tildele plass til søkere som har barnehagen på første prioritering.

Opptak gjøres etter kriterier fastsatt i barnehagens vedtekter §12.

Søsken har prioritert så sant det er nok ledige plasser.

Sett dere nøye inn i barnehagens vedtekter før dere søker om plass, som gir et innblikk av barnehagens drift.