Henting og bringing

Levering og henting i barnehagen er den viktigste møtearenaen du som forelder har med barnehagen. Noen barn løper inn i barnehagen uten å se seg tilbake, mens andre barn synes det er vanskelig når mamma eller pappa skal reise … God kommunikasjon med barnehagen er avgjørende for gode hente- og bringesituasjoner slik at barnehagen får viktig informasjon og for at barnet skal føle seg trygg. (fra foreldreutvalgene)

Barna skal følges og hentes i barnehagen, og det gis beskjed om at de er kommet/hentet til en av de ansatte på den avdelingen barnet ditt går på. Vi prøver å møte alle barna i "inngangen til avdelingen" om morgenen, men det er ikke alltid dette lar seg gjøre, da vi voksne kanskje er midt i noe sammen med andre barn som er kommet. Det er først fra kl 09.30 vi er tre ansatte på avdelingen. Ser du oss ikke - følg gjerne barnet ditt inn til oss.

For at vi skal kunne planlegge dagen bedre, vil vi gjerne ha beskjed før kl 09.00 hvis barnet ikke kommer i barnehagen. Skal andre enn dem som har daglig omsorg hente barnet, må vi ha beskjed om dette.

Ved sykefravær og annet fravær skal de foresatte gi beskjed til barnehagen, gjerne så tidlig som mulig.

Vi øver hver dag på at barna skal si "hei" eller "god morgen" når de kommer, og "hadet" når de går. Fint hvis foresatte kan oppmuntre barnet til dette når man kommer og går. Har du tenkt på at med et "Hei", så bekrefter vi at vi er synlig for hverandre.

Når det gjelder levering og henting har barnehage satt en grense i alder for hvem som kan gjøre dette, aldersgrensen er 10 år. Barnehagen avslutter ansvaret for barnet når den som henter barnet er i barnehagen.

Vi har ingen barn å miste, så vær påpasselig å lukke porten når du henter og leverer, selv om det kommer en like bak deg, så ingen barn smetter ut. Hos oss er reglen at barna ikke får klatre på gjerdene eller åpne porten selv, dermed må dere foresatte følge samme regler!  I barnehagetiden er det kun voksne som får åpne porten! Lar dere barna gjøre dette, fører det til at dere øver med barna!