Forsikring av barn

Eplekneika barnehage sa har valgt en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet- også utenom barnehagetiden.

Vi håper selvfølgelig at vi slipper å oppleve en ulykke. Men dersom dette skulle skje, vil forsikringen fra Gjensidige kunne gi dere en hjelpende hånd.

Vi anbefaler at bruddskade og tannskader om det skjer utenfor barnehagetiden meldes inn i fare for senskader.

Økonomisk trygghet

Ulykkes forsikringen gir økonomisk trygghet. Dere kan få hjelp til å dekke behandlingsutgifter, smt at forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall. Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i denne barnehagen.

Behandlingsutgifter

 •        Forsikringen av ditt barn dekker også behandlingen etter skader eller ulykke.
 •        Alle typer skader som må behandles av offentlig tannlege eller lege
 •         (unntatt tannskader pga spising)
 •        Medisiner foreskrevet av lege eller tann lege
 •        Proteser
 •        Behandling av kiropraktor etter henvisning av lege
 •        Reiseutgifter i forbindelse med behandling som er dekket av forsikringen

Forsikringsdekning

 •        Invaliditet: 500.000
 •        Død: 100.000
 •        Behandlingsutgifter: Maks 50.000
 •        Egenandel: 500

Melde skade:

Kontakt barnehagen for å få skadeskjema. Ferdig utfylte skjema levers til daglig leder som håndterer dette videre.

Her finner dere skademeldingsskjema: https://eplekneika.barnehage.no/File/Getfile/98198c1a-5efd-4eff-bcb1-6e923292f077 

For mer informasjon om forsikringsvilkår, ta kontakt med Gjensidige eller daglig leder i barnehagen.