Velkommen til Eplekart

Her på Eplekarten er det en barnegruppe på totalt 9 barn i alderen 1-3 år.

På Eplekart går dagene fort, det er mye som skal læres og erfares for små hender og føtter. Allikevel passer vi også på å roe ned og nyte tiden med hverandre. 

Hverdagen vår består blant annet av utetid , turer i nærmiljøet , samlingsstunder , formingsaktiviteter og motoriske aktiviteter. Vi er opptatt av å tilpasse dagen etter barnegruppen for å gi alle en bra hverdag. 

Vi setter stor fokus på å skape trygghet. Trygghet er et viktig og grunnleggende element for å ha mer overskudd til å utvikle seg. På kart jobber vi med å være tilgjengelige voksne, det betyr å være i barne-høyde og på gulvet for en trygg havn. Vi jobber med utgangspunkt i trygghetssirkelen i vårt arbeid med de små. Og har fokus på barnes behov i vårt arbeid.

Fosterbarn med tilknytningsvansker - med fokus på behov for ...

 

I tillegg har vi fokus på det å være og å leke sammen, skape et vi- felleskap og en todlerkultur.  Ved å gjøre ting sammen, det være seg hoppe i sølepytter eller rulle i gresset, ta løpetuneer gjennom avdelingen, eller sammles om felles fokus vil vi gjøre barna oppmerksomme på sin egen kropp og hva den kan brukes til da barn i denne alderen lærer for det meste kroppsig, gjennom sanser, samspill, utforsking og nyskjerrighet. På denne måten vil vi at barna skal kjenne samhørighet og på sikt forstå hvordan egen oppførsel virker inn på andre i gruppen.

For barn i aldersgruppen på Eplekart, er språk og språkutvikling en vesentlig del av hverdagen. Vi setter fokus på språk gjennom alle dagens gjøremål, både når vi er ute og inne, i lek, og under spising og av/påkledning. Språkutviklingen hos barn i denne aldersgruppen varierer også mye, og vårt mål er å stimulere hvert enkelt barn på alle tenkelige måter til å bruke tale- og kroppsspråket til å meddele seg på en positiv måte.

Totalen av det vi jobber med og som vi beskriver i teksen over er vår definisjon av Omsorg. Og er en selvfølgelighet her på Eplekart. 

Vi har utarbeidet leveord til hver enkelt alder hos oss. Disse ordene sier noe om hvilket fokus personalet skal ha for å skape en best mulig hverdag for barna barnehagen vår.

 

      

For oss handler første år om å skape en grunnleggende trygghet for barnet.

 

                                                             

                                                         Når barnet har fått den grunnleggende tryggheten i første leveår                                                        utforsker 2 åringen med hele seg, fra topp til tå.

 

For at barnet deres skal ha det best mulig er foreldresamarbeidet svært viktig for oss! Foreldresamarbeidet må gå begge veier og vårt utgangspunkt for samarbeidet er alltid barnets beste.  Deres infomasjon om barnet har stor betydning for vårt møte med deres barn hver dag, for å kunne tilrettelegge for en god dag.

”Små barn- store gleder”, heter det, og det er helt sant! På eplekart vil vi ta vare på alle de små øyeblikkene og samle dem til gode minner og verdifulle erfaringer.