Medisinering

Medisinering av barn er foreldres ansvar. Ved spesielle tilfeller kan barnehagen bistå med medisinering, men dette forutsetter at barnehagens retningslinjer følges.

Som hovedregel skal barnet medisineres utenom barnehagetiden når dette er mulig.

Dersom et barn skal medisineres i barneagen, plikter foresatte å gi personalet nørdvendig opplæring i sykdom, medisinering og eventuele bivorkninger.

Det betyr at foresatte må ta kontakt med pedagogisk leder eller daglig leder senest dagen før medisinering start for å avtale nødvendig opplæring av personalet. Ved medisinering av mer alvorlig eller komplisert art bør lengre tid avsettes. Det er kun personal som har gjenomgått opplæring som kan medisinere barnet.

Medisinerer skal levers barnehagen i orginalembalasje eller dosett. Barnets foreldre har ansvar for at dosetten er merket med navn, dato,klekkeslett og innhold, samt at det er riktig legemiddel.

Flytende medisin må levers i engangssprøyte daglig, persoanlet skal da være til stede nå sprøyten fylles fra orginalforpakning. Barnehagen kan ikke gi medisin på annen måte enn den som er forseskrevet av legen.

 

Følgende skjema må fylles ut og levers barnehagen før oppstart av medisinering:

  • Legemiddel oversikt. Her angis hvilke medisiner som skal gis. Dette må undertegnes av foresatte.
  • Avtale om legemiddel håndtering Her angis ansvarsforhold, hvilken informasjon og opplæring banehagen må ha og hvem som kan gi medisiner. Dette må undertegnes av foresatte og minst to representant for barnehagen.
  • Mottak av legemidler Her angis hvilke medisiner som er mottatt og mengden på de medisinene som skal gis. Dette må undertegnes av den ansatte som mottar medisinene.