Velkommen til Eplekneika barnehage SA

Vårt mål er glade, trygge og nysgjerrige barn, fornøyde foreldre og et kompetent personale som trives på jobben.

Eplekneika barnehage sa er en foreldredrevet barnehage sentral på Nordstrand i Oslo som ble etablert i 1991.

Eplekneika barnehage sa har to avdelinger for barn i alderen 1-6 år, og plass til 27 barn. Eplekart er en småbarnsavdeling med 9 plasser for barn på 1-3 år. Epleblomst er en storbarns avdeling med 18 barn for alder 3-6 år.

Det aller viktigste for oss i Eplekneika barnehage sa er at barna skal føle trygghet, omsorg, tilhørighet, trivsel og glede. Vi ønsker at Eplekneika barnehage sa skal være et sted der barna opplever at de får tid til det de mener er viktig, der de blir tatt på alvor, og der de voksne er samarbeidspartnere gjennom det som skjer i løpet av en dag. Voksne og barn som sammen lærere av og med hverandre.  Eplekneika barnehage sa skal være med på å gi barna en god og positiv barndom. Barna skal ha tilgang på ulike typer materiell og leker som gir spennende aktivitetsmuligheter. De skal få mulighet til opplevelse av mestring, utfordringer, bli stilt krav ut fra sin alder og sine evner. Videre skal barna få stor mulighet for medbestemmelse og innflytelse i barnehagehverdagen, og alle barn skal ha mulighet til å ha noen å leke med, finne en venn og utvikle empati. Vi ønsker å gi barna en minnerik hverdag full av gode opplevelse sammen med andre.

Barnets beste skal alltid være et overordnet mål.

Vi jobber for glade og trygge barn, fornøyde foreldre og et kompetent personal som trives sammen.

 Barnehagen driftes som en sa- samvirkeforetak. Når man aksepterer plass i Eplekneika barnehage sa plikter man å innløse en andel tilsvarende 2 måneders fast pris før plassen tas i bruk. Denne andelen tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen hvis alle fakturaer er betalt.

Barnehage drivers på en non-profitbasis.

Det er et foreldrestyre på 4 representanter fra foreldregruppen som sammen med daglig leder drifter og forvalter barnehagen.