Eplekneikas vedtekter

På årsmøtet avholdt 19.mai 2020 ble det foretatt vedtektsendringer som omhandler opptak av barn til Eplekneika barnehage sa . Gjeldende vedtekter finner dere her:

Ved å trykke på linken under kommer dere til gjeldene vedtekter for Eplekneika barnehage sa

 

Gjeldene vedtekter 2020