Eplekneikas vedtekter

På årsmøtet avholdt 2024 ble det foretatt vedtektsendringer som omhandler opptak av barn til Eplekneika barnehage sa . Gjeldende vedtekter finner dere her:

Ved å trykke på linken under kommer dere til gjeldene vedtekter for Eplekneika barnehage sa

 

 

https://eplekneika.barnehage.no/File/Getfile/91c3f99f-b6b3-4334-a7fc-43d8b2a9c854