Oppsigelse av plass

Det kan være ulike grunner til at man ønsker å si opp barnehageplassen til barnet,

·       Det kan være bytte av barnehage

·       Ikke ønsker plassen mer

·       Eller ved flytting

Dersom du skal si opp plassen i Eplekneika barnehage sa må følgende prosedyrer utføres:

I henhold til barnehagens vedtekter : § 13     Utmelding og oppsigelse

Gjensidig oppsigelsesfrist for barnehageplassen er to måneder og gjelder innen den 1. i hver måned. Ved oppsigelse etter 31.mai, må oppholdsavgift for september også betales.

Oppsigelse sendes skriftlig på mail til : Syrer@eplekneika.no

I tillegg må plassen også sies opp i søkeportalen ( der man søkte om plassen)

Ved å følge denne linken kommer man direkte til denne siden : Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Oppsigelse ved skolestart går automatisk.