Foreldreundersøkelse 2021

Her presenterer vi resultatene fra foreldreundersøkelsen som utføres årlig. For oss er foreldreundersøkelsen en del av vår årlige evaluering på kvaliteten i vår barnehagen. Sammen med barns utsagn og observasjoner, intervjuer og personalets egne undersøkelse på egen praksis mener vi å få et bedre bilde på kvaliteten på hverdagen i vår barnehage. Foreldreundersøkelsen er en del av dere foresattes mulighet for påvirkning og medvirke på vårt tilbud, noe som er viktig for oss.

Her finner dere resultatene samlet for barnehagen i 2020 og 2021:

 https://eplekneika.barnehage.no/File/Getfile/e9ca8827-3dc3-48bd-adce-21259c0910d9

Her finner dere resultatene fra totalen 2021 sammenliknet opp mot Kart og Blomst sine resultater for 2021;

 https://eplekneika.barnehage.no/File/Getfile/9bf85798-fc97-478b-80a3-5a6ff6aa404a

 

Vi er veldig fornøyd med svært høy svarprosent i år, takk til alle foreldre som har tatt dere tid. 

Jevnt over er vi fornøyde med resultatene i nok et utfordrende covid år, der vi har måtte drifte på annen måte enn vi er vant med. Vi har også hatt en større utskiftning av barn og foreldre fra sist undersøkelse. 
 
Vi ser at totalt sett ser vi at vi ligger relativt stabilt på flere av punktene, og gått ned på et par ounkter. Det er enkelte punkter vi er ekstra stolte av å ligger høyt, og som er viktige for oss å være høyt oppe på: Det er relasjons mellom barn og voksne i barnehagen, barns trivsel og tilfredshet. Her er vi fornøyd med scoren, men vil selvfølgelig opp mot fjorårets score.  At barna trives i sin hverdag hos oss, og er trygge på de voksne er en fanesak for personalet i Eplekneika. Trivsel og trygghet er nøkkelen for utvikling som blir avgjørende for alt vider arbeid vi skal jobbe med i et barnehageår.
 
 
Personalet vil jobbe med foreldreundersøkelsen i februar og sette seg nye mål for det neste året på bakgrunn av gjennomgangen. 
 
Vi vil også la Samarbeidsutvalget  kommentarer undersøkelsen , og få tilbakemeldinger på om de har ting vi bær ta med oss videre i vårt arbeid dette barnehageåret.