Foreldreundersøkelse 2023

Her presenterer vi resultatene fra foreldreundersøkelsen som utføres årlig. For oss er foreldreundersøkelsen en del av vår årlige evaluering på kvaliteten i vår barnehagen. Sammen med barns utsagn og observasjoner, intervjuer og personalets egne undersøkelse på egen praksis mener vi å få et bedre bilde på kvaliteten på hverdagen i vår barnehage. Foreldreundersøkelsen er en del av dere foresattes mulighet for påvirkning og medvirke på vårt tilbud, noe som er viktig for oss.

Her finner dere resultatene samlet for barnehagen i 2022-23:

 https://eplekneika.barnehage.no/File/Getfile/6694117b-28c6-467e-9cb4-2d4e9845dd52

Her finner dere resultatene Kart og Blomst sine resultater for 2022-23;

Kart:

https://eplekneika.barnehage.no/File/Getfile/a4972d92-d9fc-47ec-8420-67891f2d30c2

 

 Blomst:

https://eplekneika.barnehage.no/File/Getfile/d647969a-94b1-4eed-8c97-9ce46a46902b

 

 

Vi hadde ønsket oss en noe høyer svarprosebt på blomst i gå og jobber mot dette ved neste undersøkelse. Takk til alle foreldre som har tatt dere tid. 

Jevnt over er vi veldig  fornøyde med resultatene både totalt sett og på avdelingsnivå. Vi har hatt en  utskiftning av barn og foreldre fra sist undersøkelse. I tillegg har vi byttet ut en del personal og bygger opp ny praksis sammen
 
Vi ser at totalt sett ser vi at vi ligger relativt stabilt på flere av punktene, og spesilet de punktene som er mest viktig for oss. som barns trivsel og relasjon mellom barn og ansatte. Her er vi fornøyd med scoren på tilfredshet som ligger på 5,0 på kart, 4,8 på blomst og ender på en totakl score på 4,9 av 5,0.  At barna trives i sin hverdag hos oss, og er trygge på de voksne er en fanesak for personalet i Eplekneika. Trivsel og trygghet er nøkkelen for utvikling som blir avgjørende for alt vider arbeid vi skal jobbe med i et barnehageår.
 
 
Personalet vil jobbe med foreldreundersøkelsen i februar og sette seg nye mål for det neste året på bakgrunn av gjennomgangen. 
 
Vi vil også la Samarbeidsutvalget  kommentarer undersøkelsen , og få tilbakemeldinger på om de har ting vi bær ta med oss videre i vårt arbeid dette barnehageåret.