Plasser til høstens hovedopptak 2024- BESØKSDAG MANDAG 12.FEBRUAR KL 11.15-11.45

Til høstens hovedopptak med søknadsfrist 1.mars og med plass tilbud fra august 2024 ser vi av barnegruppene at vi vil ha seks plasser på Eplekart (1-3 år) og en plass på Epleblomst (3-6 år). Vi har noen søsken til plasser på småbarnsavdeling. Vi har besøksdag mandag 12. februar kl. 11.15-11.45 der dere kan komme inn å se på lokalene og spørre oss om ting dere måtte lure på.